Trang

Tất cả các link support hữu ích đối với Facebook 2018 mới nhất


💪 HAY THÌ SHARE - Để nguồn FBbank.Vn nhé
- Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
- Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
- Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
- Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
- Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
- Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
- Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
- Vấn đề đăng nhập: 
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
- Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
- Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
- Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
- Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
- Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
- Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
- Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
- Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
- Tài khoản bị khoá: 
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
- Hoạt động bất thường: 
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
- Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
-Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
- Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
- Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
- Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
- Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
-Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
- Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/

Lazata

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét